0031618884506 info@angelogym.nl

35Afgelopen jaren heeft Angelogym veel meegedaan aan projecten voor en met de gemeente. Mission Olympic, OESH TOUR en veel scholen en instellingen.

Onze contactpersoon Kahraman Yüksel, had ons uitgenodigd om ons verhaal te komen doen bij het gemeentehuis. Hier waren mensen bij van verschillende instellingen, scholen en natuurlijk de wethouder + raadsleden.
Er waren meerdere sprekers, allemaal mensen die positief beïnvloed waren door een bestaand project. (Agressie traject, werkbegeleiding etc…).
Na het spreken kwamen verschillende mensen bij Clayton die ontroerd waren door zijn verhaal en wat de sport heeft betekend voor hem en zijn levenskeuzes.
Hieronder een paar foto’s van de gezellige avond. 

 072324060062